• image
  • image
  • image
Previous Next

Profilaktyka w szkole

Zgodnie z założeniami programu profilaktycznego przypominamy, że w bieżącym roku szkolnym w ramach obszaru Promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom uczniowie uczestniczyli w warsztatach  Dopalacze – odlot, czy upadek? prowadzonych przez pracowników Pracowni Profilaktyki "Krokus" z Krakowa. Dotyczyły one profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Od września do grudnia 2016 roku młodzież uczestniczyła w realizacji rządowego programu Bezpieczna+,który pozwolił na udział w ciekawych zajęciach dotyczących aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. W ramach realizacji programu dużo uwagi poświęcono:
- kształtowaniu zachowań i utrwaleniu postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych (prelekcja edukacyjna zorganizowana  w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!" prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),

- bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez młodzież (Co to znaczy bezpiecznie spędzać czas wolny?- warsztaty w zespołach klasowych prowadzone przez psychologa) ,
-  zachowaniu się podczas pożaru, (spotkanie ze strażakiem o przyczynach, fazach oraz bezpiecznym
i odpowiedzialnym zachowaniu się w czasie pożaru, strażacy przeprowadzili ćwiczenia z ewakuacji),
- bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
- zagadnieniom cyberprzemocy.

Korzystając z materiałów umieszczonych na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach w zakładce Promocja zdrowiazachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wszawicy oraz dopalaczy.

Wszawica - powracający problem.

Problem wszawicy w szkole powraca każdej jesieni wraz z nowym rokiem szkolnym. Rodzice otrzymują informację od wychowawców klas z prośbą o regularne sprawdzanie czystości głów dzieci oraz w razie potrzeby zastosowanie leczenia. Ponieważ na terenie Polski od lat nie występują niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy, wywoływana przez nie choroba nie znajduje się już w wykazie chorób zakaźnych. Tym samym nie jest już objęta działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wspomnianą sytuację, bardzo ważne jest, aby rodzice potrafili wcześnie rozpoznać i właściwie zareagować na pierwsze objawy zakażenia.

Wszawica głowowa jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia, w miejscu których odczuwalny jest świąd. Wskutek drapania powstają nadżerki pokryte strupami, często skóra zostaje wtórnie nadkażona. Wesz głowowa jest pasożytem o długości 2-3 mm, koloru brudno-białego lub szarego, który może stać się ciemniejszy lub jaśniejszy w zależności od koloru włosów. Żyje około miesiąca, jednak poza głową może przeżyć 1-2 dni. Samica składa codziennie jajeczka zwane gnidami, przylegające mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 – 10 dni rodzi się larwa, która przekształca się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Okres przenoszenia trwa tak długo jak długo żyją wszy lub ich jaja.

Wszy pasożytują wyłącznie na owłosionej części skóry i żywią się krwią człowieka. Najczęściej można je znaleźć za uszami i na tyle głowy. Wtedy należy zastosować dostępne w aptekach preparaty likwidujące pasożyty i ich jaja. Aby wykluczyć możliwość zarażenia, kurację należy przeprowadzić wśród wszystkich domowników. Zagnieżdżenie się pasożytów utrudnia związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, korzystanie z własnych szczotek i grzebieni

Ulotki do przeczytania:

Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Nowe narkotyki - czy znasz prawdę o dopalaczach

Dopalacze to śmierć

Nowe narkotyki - uwaga Rodzice!!

 

(żródło: http://siedlce.psse.waw.pl/promocja-zdrowia//wszawica)

 

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.